فیدان: باز فیلم جشنواره کلرمون فران به عنوان بزرگ‌ترین بازار فیلم کوتاه در جهان شناخته می‌شود که در حال حاضر بیش از ۸ هزار فیلم کوتاه در کتابخوانه ویدئویی آن ثبت شده است و بیش از ۴۰۰ پخش کننده، خریدار و برنامه ریز جشنواره در این بازار عضو هستند. گفتنی است بازار فیلم کلرمون سالانه نزدیک به ۵۰ هزار بازدید کننده دارد. گفتنی است در…