فیدان: فیلم کوتاه «بعدی» به نویسندگی و کارگردانی سعید صادقی سرارودی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران و سعید صادقی سرارودی آماده نمایش شد. سعید صادقی سرارودی پیش از این ۵ فیلم کوتاه داستانی و یک فیلم نیمه بلند داستانی ساخته است و فیلم کوتاه «بعدی» هفتمین تجربه کارگردانی اوست. وی که از هنرجویان انجمن سینمای جوانان ایران بوده است در طی ده سال…