فیلم کوتاه «سنگ روی سنگ» به کارگردانی مرضیه حکیم و محسن سراجیان در دو جشنواره آمریکایی رقابت می‌کند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «سنگ روی سنگ» که تاکنون در بخش مسابقه جشنواره‌های Ierapetra  یونان، Unrestricted View و East End  انگلستان، Al Teatro Rossi Aperto di Pisa ایتالیا، REEL TIME استرالیا، ANGAELICA، Caribbean،Black Cat Picture  و Peekskill آمریکا حضور داشته و موفق…