تصویربرداری فیلم کوتاه «نوایی برای شنیدن» به کارگردانی سیعد رضایی پایان یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، پیش تولید این فیلم کوتاه از اوایل اردیبهشت ماه شروع و اکنون با پایان تصویربرداری آن فیلم مرحله پس تولید شده است. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: مستخدم سردخانه اجساد و سرباز زندان که در پیامدهای یک اتفاق شریک می‌شوند. سعید رضایی در…