شافنگ از چین، سینا افشار و سعید رضوانی از ایران در سیزدهمین جشنواره نهال در بخش پوستر به بررسی . انتخاب آثار می‌پردازند. به گزارش فیدان‌وبسایت تخصصی فیلم کوتاه، شاخص‌ترین فعالیت‌های شافنگ عبارتند از: طراح کیوریتو، استاد دانشگاه، ریس انجمن بین‌المللی طراحی چین و ایتالیا adci، عضو هیئت داوران جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از جمله جشنواره «پوستر برای فردا» فرانسه ۲۰۱۳، اولین دوسالانه بین‌المللی پوستر اکوادور۲۰۱۶، جشنواره…