اسامی ۳۹ انیمیشن کوتاه برای رقابت و حضور در بخش انیمیشن ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر اعلام شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، هیات انتخاب بخش انیمیشن شامل داریوش دالوند، ناصر گلمحمدی و علی درخشی، از میان آثار رسیده به بخش پویانمایی، ۳۹ فیلم را برای حضور و رقابت در بخش مسابقه انیمیشن ششمین جشنواره فیلم شهر انتخاب کردند که اسامی آن ها به…