فیدان: مستند کوتاه «مرثیه‌ای برای کارون» به کارگردانی عارف اصل سرهانی روایتی از وضعیت رودخانه کارون و آسیب‌هایی است که با تخریب و کم آبی آن در اکوسیستم منطقه خوزستان در حال بروز است. عارف اصل شرهانی دارای مدرک کارشناسی مدیریت بحران است و پیش از این فیلم کوتاه «شیوند» را در کارنامه خود دارد. وی همچنین به تازگی موفق به کسب جایزه صلح و…