انیمیشن کوتاه «من» به کارگردانی فاطمه بخنوده در بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره پالمسپرینگ رقابت می‌کند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، این انیمیشن کوتاه در این دوره از جشنواره پالمسپرینگ که از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ ژوئن برابر با ۱ تا ۷ تیرماه با ۳۲۷ فیلم کوتاه دیگر به رقابت خواهد پرداخت. جشنواره پالمسپرینگ که امسال شاهد برگزاری بیست و دومین دوره آن…