هفتمین جشن مستقل فیلم کوتاه در مجموعه هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران برگزار می‌شود. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم‌سازان فیلم کوتاهی که تمایل دارند در این جشن شرکت نمایند، لازم است آثار خود را از نوزدهم تیر تا پنجم مرداد ماه سال جاری به دبیرخانه جشن بزرگ سینمای ایران در ساختمان شماره یک خانه سینما تحویل دهند. نشانی: خیابان بهار شمالی، کوچه…