آیین‌نامه پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، کومش منتشر شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان از تاریخ ۲۳ الی ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۵ به مدت سه روز در استان سمنان، شهرستان سمنان با حضور استان‌های (تهران، البرز، مرکزی، قزوین، قم، کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و سمنان) توسط انجمن…