مجموعه یادداشت‌هایی که در ادامه خواهید خواند بالاتر از هر توصیف نغز و کاملی که توسط یک نفر ارائه شده باشد… می‌ایستند. کامل‌تر، عمیق‌تر و موشکافانه‌تر. حقیقتش، به خودمان می‌بالیم برای این همه همراهی گرم و صمیمانه. کاش فرصت بود و اسم‌های بیشتری را اینجا کنار هم، دست در دست هم و برای هم می‌دیدیم. اما فرصت کم ما دلیلی بر نبودن یا کم‌رنگ بودن…