فیدان: فیلم‌برداری فیلم کوتاه «ابر انسان» به کارگردانی فرید حاجی به عنوان پنجمین تجربه کارگردانی وی بعد از ساخت فیلم‌های کوتاه «میدون»، «خودیزه»، «انجام دادن چیزی» و «چرخ» به پایان رسید. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: شمس مستوری در اتاق کوچکى براى خودش خلوت کرده در مطالعات فلسفه غرق است. دخترى به اتاق او می‌آید و از او دعوت می‌کند در مهمانى…