فیدان:  فیلم کوتاه «این قانون گروهه» به کارگرانی فرزین نوبرانی آماده نمایش شد. پیش از این فرزین نوبرانی در سمت دستیار اول کارگردان در تله فیلم‌های مختلف حضور داشته است. وی دانش آموخته تئاتر از دانشکده هنر و معماری تهران است. گفتنی است دومین فیلم کوتاه وی با عنوان «جهانزیف» بر اساس طرحی از رضا ثروتی است که در حال حاضر در مرحله تدوین قرار…