جایزه بهترین فیلم جشنواره کامینهاس پرتغال برای وقتی صنم گریست به کارگردانی فریبرز آهنین و مجید شیدا و حضور فیلم کوتاه برتلک باز به کارگردانی سجاد احمد بیگی در ترکیه. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه وقتی صنم گریست به کارگردانی فریبرز آهنین و مجید شیدا، تهیه‌کنندگی شهرداری اصفهان و مجری‌گری طرح انجمن سینمای جوانان…