فیدان: سعید صابری که پیش از این تجربه ساخت فیلم کوتاه «یک روز معمولی» را در کانامه خود دارد ساخت دومین فیلم کوتاه خود به نام «تروما را به پایان برد. این فیلم کوتاه داستان زنی ست که در تلاش است از بند مردی که او را به فحشا واداشته رها شود. دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سعید صابری، دستیار…