فیدان: فیلم کوتاه «توت» به کارگردانی تیمور قادری برنده تقدیر هیت داوران جشنواره Maria Luisa اسپانیا شد. این فیلم کوتاه در زمان ١٢ دقیقه، داستان یک دوره گرد است که باید امانتی‌ای را همراه بچه‌اش به یک پیرزن برساند. بیست و هشتمین دوره از این رویداد هنری در تاریخ ٢ تا ۵ می در اسپانیا برگزار شد. فیلم کوتاه «توت» محصول حوزه هنری استان کردستان…