فیدان: تیزر و پوستر فیلم کوتاه «توده غیر طبیعی» به کارگردانی هومن نیک فرد رونمایی شد. «توده غیر طبیعی» سومین اثر کوتاه هومن نیک فرد است. در خلاصه داستان آن آمده است: مهرزاد داستان به دنبال شنیدن خبری ناگهانی به سرزم تیزر و پوستر فیلم کوتاه «توده غیر طبیعی» رونمایی شد ین مادری برگشته تا بتواند یک بار دیگر معشوقه قدیمی را ملاقات کند. او…