فیدان: فیلم کوتاه «جشن» بعد از «پرتره»، «تاریک روشن» و «وال‌ها» چهارمین فیلم کوتاه ساخته بهنام عابدی است که این روزها در حال طی مراحل پایانی ساخت است و به زودی آماده نمایش می‌شود. بهنام عابدی سال گذشته با فیلم «وال‌ها» کاندید دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، کاندید دریافت بهترین فیلم از هفتمین جشن مستقل فیلم کوتاه…