سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره «یک کشور، یک فیلم» فرانسه به نمایش درمی‌آیند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم‌های کوتاه «قارلی داملار» ساخته هایده مرادی، «آینه‌های پریده رنگ» به کارگردانی سالم صلواتی و «سه سال و سه ماه و دو روز» ساخته سعید ولیزاده و داود رحمانی  به بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره «یک کشور، یک فیلم» در فرانسه راه یافتند. جشنواره…