فیلم کوتاه «مقصد» به کارگردانی سعید رضایی آماده نمایش شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، «مقصد» نسختین تجربه کارگردانی سعید رضایی است که در مقطع کارشناسی ارشد سینما در حال تحصیل است. وی همچنین به تازگی فیلم‌برداری فیلم کوتاه «نوایی برای شنیدن» را نیز به پایان برده است. داستان این فیلم کوتاه در مرد نویسنده‌ای است که در پی کامل کردن ۷ صفحه…