فیدان: فیلم کوتاه «هپروت» به نویسندگی و کارگردانی علی هاشمی نیا آماده نمایش شد. علی هاشمی نیا پیش از تجربه کارگردانی فیلم های کوتاه «نسل کشی» و «بودن یا نبودن» و نمایش «ریکاوری» را در کارنامه خود دارد. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: مرد: چیزی که میخوام بهت بگم یکم عجیبه، ولی واقعیت داره، فقط لطفا بهم نخند دیگر عوامل این فیلم…