فیدان: فیلم کوتاه «پرده» به کارگردانی حسین عطایی و علیرضا به‌پور آماده نمایش شد. داستان این فیلم کوتاه در مورد یک رفتگر روانپریش است که به طور تصادفی به حریم شخصی یک پزشک وارد می‌شود. گفتنی است حسین عطایی و علرضا به‌پور هر دو ساخت چندین فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه خود دارند. دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: تهیه کننده و…