فیدان: پیمان ایازی که از سال ۱۳۹۳ فعالیت هنری خود را آغاز کرده در حالی ساخت دومین تجربه کارگردانی خود را در شاهین دژ آغاز کرده که پیش از این کارگردانی فیلم کوتاه «سرباز» را در کارنامه خود دارد. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: امیر حسین درگیر پایان نامه دانشجویی و به دنبال موضوع مناسبی جهت ارائه به دانشگاه است. یکی از…