فیدان: محمد مهدی باقری که تاکنون کارگردانی مستند کوتاه «موسیقی آیینی نواحی لرستان»، مجموعه مستند «جا به جا»، فیلم کوتاه «۳ دقیقه فیلم با موضوع سینما» و فیلم کوتاه «آن شب باران می‌بارید» را در کانامه خود دارد، فیلم‌برداری فیلم کوتاه «پوست خرس» را به پایان برد. «پوست خرس» قصه مردی را روایت می‌کند که مرگ صاحب کارش اسباب تسویه حساب‌های انباشته‌شده قدیمی را فراهم…