پست‌های با برچسب: : ‘فیلم کوتاه چاندرا’

فیلم کوتاه «چاندرا» به کارگردانی فاطمه احمدی و آسمیتا شریش در سه جشنواره بین‌المللی به نمایش درمی‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «چاندرا» بعد از حضور موفق در جشنواره‌های معتبری چون فرایبورگ، پالم اسپرینگز و لوکارنو در سه جشنواره بین‌المللی فیلم سنگاپور ۲۳ نوامبر تا ۴ دسامبر برابر با ۳ تا ۱۴ آذر، جشنواره فیلم کوتاه لندن، ۶ تا ۱۵ ژانویه برابر…
فیلم کوتاه «چاندرا» به کارگردانی فاطمه احمدی و آسمیتا شریش در بخش خارج از مسابقه «Open Doors» جشنواره بین‌المللی لوکارنو به نمایش درمی‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «چاندرا» با فیلم‌نامه‌ای از فاطمه احمدی، فیلم‌ساز ایرانی ساکن لندن، و کارگردانی مشترک او با مستندساز نپالی آسمیتا شریش، در  بخش خارج از مسابقه «Open Doors» جشنواره بین‌المللی لوکارنو به نمایش در‌می‌آید. شصت…
فیلم کوتاه «چاندرا» به کارگردانی فاطمه احمدی و آسمیتا شریش در جشنواره‌ بین المللی پالم اسپرینگز به نمایش در می‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «چاندرا» با فیلم‌نامه‌ای از فاطمه احمدی، فیلم‌ساز ایرانی ساکن لندن، و کارگردانی مشترک او با مستندساز نپالی آسمیتاشریش، در بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره‌ بین المللی پالم اسپرینگز درکالیفرنیا  به نمایش درمی‌آید. این فیلم، روایت یک…
فیلم کوتاه «چاندرا» به کارگردانی فاطمه احمدی و آسمیتا شریش در سی‌ام جشنواره فرایبورگ به نمایش درمی‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «چاندرا» با فیلم‌نامه‌ای از فاطمه احمدی، فیلم‌ساز ایرانی ساکن لندن، و کارگردانی مشترک او با مستندساز نپالی آسمیتا شریش، در بخش مسابقه فیلم کوتاه سی‌امین جشنواره بین‌المللی فرایبورگ سوئیس به نمایش درمی‌آید. این فیلم کوتاه فیلم روایت یک روز…

نقد فیلم کوتاه