اسامی آثار بخش مستند در سومین جشنواره فیلم مردمی سما مشخص شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، اعضای هیات انتخاب بخش مستند این دوره متشکل از دانش اقباشاوی، سعید الهی و محسن یزدی با بررسی آثاری که از طریق فراخوان به دبیرخانه جشنواره رسید است، اقدام به گزینش برترین های بخش مستند برای شرکت در سومین دوره جشنواره سما کردند. اسامی آثار راه…