مستند کوتاه «راه بی عبور» از جشنواره فیلم montagene Autrans فرانسه جایزه گرفت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، مستند کوتاه «راه بی عبور» به کارگردانی محمدرضا حافظی در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم montagene Autrans فرانسه جایزه بهترین تکنیک مستند سازی را در ارائه مفاهیم انسانی دریافت کرد. این فیلم قبل از این جایزه افرای طلایی جشنواره جاهورینای بوسنی، جایزه بهترین کارگردانی…