پست‌های با برچسب: : ‘مرضیه حکیم’

فیلم کوتاه «سنگ روی سنگ» به کارگردانی مرضیه حکیم و محسن سراجیان در دو جشنواره آمریکایی رقابت می‌کند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «سنگ روی سنگ» که تاکنون در بخش مسابقه جشنواره‌های Ierapetra  یونان، Unrestricted View و East End  انگلستان، Al Teatro Rossi Aperto di Pisa ایتالیا، REEL TIME استرالیا، ANGAELICA، Caribbean،Black Cat Picture  و Peekskill آمریکا حضور داشته و موفق…
فیلم کوتاه «سنگ روی سنگ» به کارگردانی مرضیه حکیم و محسن سراجیان در بخش مسابقه جشنواره کنکورتو ایتالیا به نمایش درمی‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، گفتنی است فیلم کوتاه «سنگ روی سنگ» تاکنون در بخش مسابقه جشنواره‌های Ierapetra یونان، Unrestricted View و East End  انگلستان، Al Teatro Rossi Aperto di Pisa ایتالیا، REEL TIME استرالیا، ANGAELICA، Caribbean،Black Cat Picture  و Peekskill آمریکا…

نقد فیلم کوتاه