مستند کوتاه «10 برادر» بعد از سپری شدن مرحله تحقیق و پژوهش وارد مرحله تولید شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، با توجه به اقتضای شرایط سوژه این مستند، تولید این فیلم به شیوه تکنفره آغاز شده است که کارگردانی و تصویر برداری آن محسن علیدادی به عهده دارد. این مستند کوتاه پس از «نام‌ها و نشانه‌ها»، «دغدغه‌های یک زوج کهنسال»، «من و…