فیلم کوتاه «گاهی» به کارگردانی مصطفی کشاورز آماده نمایش شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، این فیلم کوتاه تجربی که به مدت چهار دقیقه و به عنوان هشتمین تجربه کارگردانی مصطفی کشاورز آماده نمایش شده است به مضمون شک انسان‌ها به خودشان می‌پردازد. گفتنی است مصطفی کشاورز پیش از این فیلم‌های کوتاه «چرخش»، «گل رزی برای نرگس»، «تو هم می‌توانی»، «همون طرف سکه»،…