با آغاز برگزاری دهمین جشنواره فیلم سایه اعضای هیات داوران بخش فیلم و فیلم‌نامه این جشنواره معرفی شدند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، بر همین اساس در بخش فیلم محمود کلاری، بهرام دهقان، ابوالحسن داوودی، فرشته طائرپور و نگار جواهریان اسامی ۴۶ فیلم کوتاه راه‌یافته به بخش مسابقه این جشنواره را داوری خواهند کرد. همچنین در بخش مسابقه فیلم‌نامه نیز فریدون فرهودی، شاهپور…