نتیجه فراخوان جذب نویسنده و منتقد فیلم کوتاه فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه مشخص شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، بعد از بررسی متن‌های رسیده از سی علاقه‌مند متقاضی به تحریریه فیدان و طی شدن مرحله اول و دوم انتخاب، آقایان فرید متین، مازیار تهرانی، محمد ارشیا، میلاد مهیاری و خانم سعیده جانی‌خواه به جمع نویسندگاه فیدان پیوستند.…