دقایقی پیش نامزدهای نهایی هشتاد و نهمین مراسم اسکار در بخش های فیلم کوتاه این دوره معرفی شدند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست پنج نامزد نهایی اسکار در بخش های کوتاه را معرفی کرد. در بخش اسکار فیلم کوتاه داستانی، پنج فیلم از فرانسه، سوئیس، دانمارک، مجارستان و اسپانیا به عنوان نامزدهای دریافت اسکار معرفی شدند.…