فهرست شامل تمامی جشنواره‌های واجد شرایط برای سه بخش اسکار بهترین فیلم کوتاه داستانی، بهترین انیمیشن کوتاه و بهترین مستند کوتاه است. بروزرسانی طبق فهرست منتشر شده برای اسکار ۹۶ صورت گرفته است. تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ . ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS DE ESPAÑA [GOYA] (Spain) Goya Award for Best Animated Short Film Goya Award for Best Documentary Short…