فیدان: آیین پایانی نخستین جشن فیلم کوتاه اصفهان در روز ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷ با حضور محمود کلاری، مسعود امینی تیرانی، هادی علی پناه، آرمان خوانساریان، مریم اسمی خانی، سید محمد طباطبایی – مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان، محمد کیهانی – شهردار منطقه ۲ اصفهان، فریده روشن – رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی اصفهان، مسعود صرامی – رییس مجموعه سیتی سنتر اصفهان، اکبر امامی – رییس…