مدرسه ملی سینمای ایران با همکاری دفتر مطالعات و دانش سینمایی ششمین نشست پژوهشی خود را با موضوع «اهمیت و جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران» برگزار می‌کند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، ششمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با عنوان «اهمیت و جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران» با پژوهشی از تهمینه بهرام علیان دوشنبه ۴ مردادماه در…