فیدان: دبیرخانه دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران بدین وسیله از متقاضیان شرکت در این آیین دعوت می کند تا پس از مطالعه اساسنامه و آیین نامه جشن براساس اصول تصریح شده نسبت به ثبت نام اینترنتی یا حضور در دبیرخانه جشن اقدام کنند. متقاضیان از تاریخ ۹ تیر ماه لغایت  ۲۳ تیر ماه فرصت ثبت نام دارند. علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر می…