پست‌های با برچسب: : ‘نوا رضوانی’

فیلم‌نامه
نوشته: شهریور ۱۸, ۱۳۹۹
نوشته: نوا رضوانی ندا ۳۸ ساله، مجرد، پرستار بیمارستان صورتی کشیده با چشمانی درشت و مشکی با ابروان مشکی، بینی باریک و گونه‌هایی استخوانی، باریک و قد بلند با ظاهری آراسته، با صلابت راه می‌رود. در دو بیمارستان همزمان کار می‌کند، در بیمارستان اول عصرها و در بیمارستان دوم دو شب در میان شیفت شب کار می‌کند. سکانس ۱ روز، داخلی، بیمارستان، بخش داخلی، اتاق…
تولید
نوشته: تیر ۵, ۱۳۹۶
فیلم‌برداری فیلم کوتاه «حلقه» به کارگردانی نوا رضوانی پایان یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، نوا رضوانی تاکنون کارگردانی مستند‌های کوتاه و بلند «من آرایش می‌کنم پس هستم»، «ظغال!»، «تن‌ها» و عروسک‌ها نمی‌دانند» و نیزتندیس بهترین فیلم مستند کوتاه و دیپلم افتخار بهترین مستند اجتماعی از ششمین جشنواره حقیقت، نامزد بهترین فیلم مستند نیمه بلند و بهترین مونتاژ از هشتمین جشنواره هشتم حقیقت…

نقد فیلم کوتاه