اعضای هیات مدیره‌ ایسفا روز گذشته سه شنبه ۲۸ مهرماه با دکتر ایوبی رئیس سازمان سینمایی و معاونت امور سینمایى دیدار کردند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از وب‌سایت تخصصی ایسفا، روز گذشته مورخ ۲۸ مهرماه هیات مدیره‌‌ ایسفا در نشستی با دکتر حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و معاونت امور سینمایى، کمبودها و مشکلات اعضای ایسفا و مهجور ماندن…