فیدان: فیلم کوتاه «روز برای شب» دومین فیلم کوتاه کاوه ابراهیم پور بعد از «مراسمی برای یک دوست» آماده نمایش شد. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: می‌گن وقتی با یه اتفاق غیر منطقی روبه‌رو شدی، انگشتاتو بشمر. اگه ده تا نبود حتما داری کابوس می‌بینی و نباید بترسی. من خیلی وقته دارم می‌شمرم! دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده و…