مهدی بوستانی شهربابکی  نویسنده کتاب «بلندای فیلم کوتاه» در جشن سینمای جوان که به مناسبت روز ملی جوان برگزار خواهد شد، تقدیر می‌شود. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این کتاب که متشکل از پنج مصاحبه با کارگردانان پنج فیلم کوتاه بعد از انقلاب به نام‌های «داد» به کارگردانی محمد ارژنگ، «روشنایی ‌های شهر»…