فیدان: کلر دنی کارگردان مطرح فرانسوی رئیس هیات داوران بخش فیلم کوتاه و سینه فونداسیون هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن شد. کلر دنی کسب جایزه SACD از بخش ده هفته کارگردانان کن ۲۰۱۷ را در کارنامه خود دارد و تاکنون چهار فیلم از او در این جشنواره به نمایش درآمده است. رئیس هیات داوران بخش هفته منتقدین کن در سال ۲۰۱۰ و حضور به…