فیدان: اسامی برگزیدگان بخش عکس فیلم اعلام شد. در این دوره از جشنواره آقایان مسعود زنده روح کرمانی ، مهرشاد کارخانی و امید صالحی به عنوان هیئت داوری و انتخاب در کنارمان بودند. از مجموع ۱۲۷ اثر دریافت شده ۳۶ اثر انتخاب شدند و به نمایشگاه راه پیدا‌ کردند.

 

هنرمندان منتخب بخش عکس فیلم:

مهدیه آگاهی

محسن احراری

مریم اژدری

ساسان توفیقیان

امین ثقفی

پریا حبیبی راد

محمد حیرانی

حمید خلیلی

شاهین دانشفر

صمد علیزاده

جمال غیاث بیگی

سوگل فیاضی

محمدرضا محمدیاری

مهراد نظری

 

اسامی برگزیدگان بخش پوستر فیلم اعلام شد. در این دوره از جشنواره  هما دلورای و علی باقری به عنوان هیئت داوری و انتخاب در کنارمان بودند که از مجموع ۳۹ اثر دریافت شده ۱۶ اثر انتخاب و به نمایشگاه راه پیدا‌ کردند.

 

هنرمندان منتخب بخش پوستر فیلم:

علیرضا احمدی

اسد بحرینی

مریم برادران

امین ثقفی

سید علیرضا حسینی رستمی

سپیده خاکسار

آرمین رنگانی

کیمیا و کتایون فتحعلی ممقانی

مهنّا فضلی

گلشید قنبری یزدی

محبوبه کلایی

آرمین لطفی

ملیکا ملکی

کتایون مسعودی

بهزاد نوحسینی

آرین وزیردفتری

 

نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره از ۲ تیر ماه در فرهنگستان هنر افتتاح خواهد شد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11708