فیدان در نخستین حضور خود در رویدادهای فرهنگی فیلم کوتاه کشور ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه را حمایت می‌کند.

به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، طی توافقی بین هیات مدیره ایسفا و مدیر مسئول فیدان و به بهانه برگزاری ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه سینمای ایران، وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه در نخستین حضور خود در رویدادهای فرهنگی عرصه فیلم کوتاه کشور حضوری پررنگی در ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه خواهد داشت.

گفتنی است با توجه به اهداف فیدان در خصوص حضور فعال در رویدادهای مهم فیلم کوتاه، حمایت، تولید محتوای تخصصی و پوشش رسانه‌ای و همچنین در پی همکاری هیات مدیر ایسفا و مدیر هماهنگی جشن مستقل فیلم کوتاه مسعود امینی تیرانی از این اقدام، از این پس می توانید مطالب اختصاصی از ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه را در «فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه» دنبال کنید.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=656