نوشته: مسعود امینی تیرانی

امسال زودتر از هشت دوره قبل، آیین نامه نهمین جشن فیلم کوتاه را منتشر می‌کنیم و از ابتدای اسفندماه، ثبت نام و پذیرش فیلم‌های کوتاه را آغاز می‌کنیم. شاید این اعلام زودتر از موعد باعث برنامه ریزی فیلم‌سازان از یک سو و اجرای دقیق‌تر و منظم‌تر ما از سوی دیگر شود. امیدوار هستیم که فیلم‌سازان ارسال فیلم‌های خود را زودتر آغاز کنند و آن را به هفته‌های پایانی زمان پذیرش فیلم‌ها موکول نکنند. در سال‌های گذشته ارسال تقریبا یک چهارم فیلم‌ها، یعنی چیزی حدود ۱۵۰ فیلم، در یکی دو روز آخر ثبت نام انجام شده که این حجم زیاد ثبت نام و ارسال فیلم باعث فشردگی کار هیات انتخاب نیز می‌شد. بنابراین امسال از اوایل سال آینده کار هیات انتخاب آغاز می‌شود و امیدواریم که در زمان نسبتا طولانی انتخاب فیلم‌ها با نهایت دقت انجام شود.

دیگر تغییر آیین‌نامه جدید، کاهش زمان ثبت نام اینترنتی فیلم‌ها با ارسال نسخه نهایی فیلم‌ها از یک ماه به ۱۵ روز است. سال قبل بسیاری از فیلم‌ها در زمانی بیشتر از یک ماه به دفتر ایسفا ارسال می‌شد ولی امسال با کاهش این مدت به ۱۵ روز و ابطال ثبت نام پس از این زمان امیدواریم نظم بهتری در دریافت فیلم‌ها حاصل شود.

همچنین چند سالی ست بحث کاهش زمان فیلم‌های پذیرش شده در جشن مستقل فیلم کوتاه مطرح است. از سال قبل نیز بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی درباره کاهش زمان فیلم‌ها از ۳۰ دقیقه به ۲۰ دقیقه مطرح شد و تا همین اواخر نیز ادامه داشت. حتی از بین یک جمع حدود ۳۵ نفره از اعضا نیز نظرخواهی کردیم. دلایل متفاوتی از هر دو گروه موافق و مخالف شنیدیم. اما اگرچه هیات مدیره در بحث‌های داخلی خود به کاهش زمان ۲۰ دقیقه نزدیک‌تر شده بود اما در نهایت بازهم ترجیح دادیم تا این کاهش زمان فیلم‌های جشن را بازهم به سال آینده موکول کنیم. دلایل این تصمیم را حتما در آینده نزدیک به بحث خواهیم گذاشت.

متن فراخوان نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=10345