فیدان: «ناقالی» که نخستین تجربه کارگردانی بابک عینی نیز هست در مورد یک مراسمی سنتی و رو به فراموشی در استان مرکزی  است که کشاورزان و دامدارن با اجرای آن بعد از سپری شدن چله بزرگ زمستانی نوید آمدن بهار را می‌دهند.

دیگر عوامل این مستند کوتاه عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: بابک عینی، مدیر تولید: عباس عینی، صویر بردار: حامد مقدسی، صدا بردار: مسیح حدپور سراج، عکاس: مهدی شربتی، اجرا کنندگان: محمد ابراهیم ایراندوست، بابک اکبری، مصطفی ابراهیم زاده، حسن چراغی، امیرمحمد قادری و امیر حسین چراغی، موسیقی محلی: امید سفید بری و خسرو سفید بری.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=10737