یادداشت سردبیر: در ماه‌هایی که گذشت دیدن بیش از ۵۰۰ فیلم کوتاه ورای چالش‌های همیشگی ــ که با اشتیاق به آغوش می‌کشیم ــ فراز و فرودهای مضاعفی داشت. فراز و فرودهایی که همگی در بالا و بلند آن سهیم بودیم و هستیم. گاهی خبری یا حادثه‌ای تکه‌پاره‌مان می‌کرد و تا این تکه‌ها را دوباره جمع و سرهم کنیم، چند روزی یا چند هفته‌ای وقفه می‌افتاد. اما تمام تلاشمان را کردیم که به زمان‌بندی‌ها وفادار بمانیم و هر بار به خودمان یادآوریم شدیم که سینما ایستار ما ست و ابزار ما برای همراهی. صادق و صریح اگر باشیم. همانطور که همواره سعی کرده‌ایم. کیفیت آثار در مجموع افت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. نه فقط این ۵۰۰ فیلم کوتاه، بسیاری از آثار که خارج از دامنه این فیلم‌ها دیده‌ایم چندان تافته جدا بافته نبودند و به احتمال زیاد حتی با شامل کردن آن فیلم‌ها نیز فهرست نیمه نهایی و نهایی چندان تغییری نمی‌کرد. پاره‌ی قابل توجهی از آسیب‌های کهنه هنوز حی و حاضرند. و البته چالش‌های تازه نیز تاثیر خود را به سرعت ملموس کرده‌اند. فیلم کوتاه به اقتضای جوانی اکثریت فیلم‌سازانش و آزاد و سرعت عملی که در فرآیند ساختش هست با سرعت و شدت بیشتری تاثیر این دست چالش‌ها را بروز می‌دهد. و خبر داریم از بسیاری فیلم‌ها که به واسطه محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های تازه و نیز گاهی به اراده‌ی خود فیلم‌سازان یا به سرانجام نرسیدند یا کلا ساخته نشدند.

امیدواریم فهرست حاضر و فهرست نیمه نهایی که پیش‌تر اعلام شده تصویر واضحی باشد از موضع ما نسبت به حاصل یک سال فعالیت و تلاش فیلم‌سازان جوان ایران. اما لطفا نه این فهرست را و نه هیچ فهرست دیگری را به عنوان یک قطعیت خلل ناپذیر دریافت نکنید. سوبژکتیویته جاری در ارزیابی و درک امر هنری دلیل تداوم و بالندگی آن است. پس طبعا این فیلم‌ها بهترین فیلم‌های کوتاه سال نیستند مگر با اضافه شدن پسوند «به انتخاب فیدان». از تک تک فیلم‌سازانی که با ما همراهی کردند بینهایت سپاسگزاریم.

به امید فردایی که همه ما در این چند ماه با خون و اشک و آه و رقص تخیل کرده‌ایم.

درباره سیستم ارزشگذاری فیلم‌ها در فیدان بیشتر بدانید

best Iranian short films of the year 2023 Chart

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=16129