فیدان: بر اساس موافقت اصولی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر تاسیس و ثبت انجمن انیمیشن استان، مقرر گردید تا اولین مجمع عمومی موسسین انجمن مذکور در ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶ در محل سینما تک، واقع در اول سربالائی ولیعصر، مجتمع سینمائی ۲۲ بهمن تبریز، با رعایت تشریفات قانونی برگزار می‌شود. گفتنی است قرائت اساسنامه انجمن…