فیدان: جشنواره فیلم کوتاه موج کیش محفلی برای رفاقت است و بعد رقابت. ابراهیم حصاری دبیر سومین جشنواره فیلم موج کیش با اعلام این مطلب افزود: جزیره‌ی کیش این قابلیت را دارد که به کانون توجه اهالی فرهنگ و هنرکشور تبدیل شود و رویدادهای فرهنگی و هنری اخیر، دلیلی بر این ادعا است. حصاری سومین جشنواره فیلم موج کیش را جشنواره ای متفاوت و با…