فیدان: «مجید موثقی» برای داوری فیلم‌های جشنواره «Vision de Réel» به شهر نیون می رود.«Inter-Film» که دراکثر جشنواره‌های الف دنیا یک تیم داوری مستقل دارد، امسال از «مجید موثقی» فیلم‌ساز ایرانی ساکن سوئیس برای قضاوت آثار این جشنواره دعوت به عمل آورده است! جایزه پنج هزار فرانکی «اینتر فیلم» به فیلمی معناگرایانه تعلق می‌گیرد که قادر است به اعماق وجود انسان نفوذ کند. جشنواره فیلم…